Hoe vaak moet mijn auto APK gekeurd worden?


De keuringsfrequentie van uw auto hangt af van de brandstof waarop uw auto rijdt,
het gewicht van uw auto en de datum van de eerste toelating van uw auto op de weg.


Benzine en/of elektromotor:


Eerste APK 4 jaar nadat de auto voor het eerst op de weg is toegelaten.
Daarna 2 keer om de 2 jaar.
Daarna (dus als de auto ouder is dan 8 jaar): ieder jaar.


Diesel of LPG:


Eerste APK 3 jaar nadat de auto voor het eerst op de weg is toegelaten.
Daarna ieder jaar.


Uitzonderingen


Ouder dan 30 jaar:


Auto ouder dan 30 jaar, maar van nĂ¡ 1 januari 1960: eens in de 2 jaar.
Auto van voor 1960: APK-keuring niet vereist.
Geldt niet voor taxi's of bussen.

Wanneer moet uw auto gekeurd worden , klik hier